مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, November 12, 2001

به خدا تمام تغييراتی که در بلاگم دادم توسط خودم انجام شده و دخالت هر گونه شوهر
تکذيب می شود. بابا من هم به اندازه خودم يه چيزايی بلدم . اينو گفتم واسه اين
که يکی ايميل داده بود که بعله ميدونم همه اين کارارو کی برات کرده!!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home