مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Friday, November 16, 2001

با با خيلی خوب غلط کردم مينوسم چشم! نمی دونستم اينقدر طرفدار دارم
که حتی حسين بيچاره رو هم تهديد می کنن.اول بگم که اين جريان اصلا
هيچ ربطی به حسين نداشت. بابا اون بيچاره کلی هم منو تشويق ميکنه.
و اينکه يه مشکل ديگه بود و ناشی از زود رنجی من که حالا که چند روز ازش
گذشته ديدم که بی خودی خودمو ناراحت کردم. و از اين به بعد می نويسم
ولی سعی می کنم نوشته هام کسی رو ناراحت و نگران نکنه. و از طناز هم
ممنون که کلی تو ايميلش منو تشويق کرده!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home