مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Friday, November 16, 2001

راستی ديدين بعضی آدما خوشحال ترن وقتی بهشون دروغ گفته ميشه!
يعنی در حقيقت قبول واقعيت براشون سخته.
راستش من از دروغ خيلی بدم مياد و تمام اطرافيانم هم اينو ميدونن ولی چاره چيه؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home