مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, November 20, 2001

روز يکشنبه جشن بابا نوئل بود اينجا. من با چند تا از دوستام
رفتيم سوار مترو بشيم که ديديم يک عالمه بچه های بامزه
خسته و مرده دارن از جشن برميگردن . اينقدر با نمک بودن
که خدا ميدونه. همشونم بوی خاک و خل می دادن !!!
ياد برادرم افتادم که وقتی از مدرسه برميگشت هميشه
بوی پاک کن می داد!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home