مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, January 29, 2002

ديگه غلط بکنم کفش پاشنه بلند بخرم. اين چکمه جديدی که خريدم امروز پوشيدم سر کار پدرم درومد. ديگه آخر سر داشتم مجبور می شدم درش بيارم پا برهنه بيام خونه.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home