مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, January 29, 2002

ديدين اين شير بی چاره هم مرد! نتونستن ببينن من دو روز شير باشم ! خدا بيامرزه مرجان بيچاره رو!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home