مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, December 04, 2001

بابا يه کرديت کارت می خوان بدن به ما انگار می خوان فيل هوا کنن.
اينقدر طولش می دن که آدم خيال می کنه چه خبره.
صد بار اومد و رفت بالاخره پنجشنبه کرديت کارد دار می شيم و به
جمع مقروضان به بانک اضافه می شيم!!!
تو اين مملکت اگه آدم کرديت کارت نداشته باشه انگار يه دست نداره.
کلی کارا با کرديت کارت انجام می شه ولی مهم تر از اون اينه که به بانک
ثابت کنی که آدم خوبی هستی و حسابت رو صاف می کنی اونوقت ديگه سر همه چی
مثلا وام خونه و اينجور چيزا باهات کنار ميان ولی وای از اون روزی که کرديتت
خراب باشه هيچ غلطی نمی تونی بکنی تو اين مملکت.
البته من جزو طرفداران پرو پا قرص نظام سرمايه داری هستم و معتقدم که
بدترين بلايی که سر بشر اومده کمونيزم بوده ولی بابام از دستم حسابی
حرص می خوره می دونين که نود درصد اون نسل ارادت خاصی به اين مکتب دارن.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home