مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, December 03, 2001

تورنتو امروز مثل بهشت بود! البته من هميشه تورنتو رو دوست
دارم ولی امروز هواش عين بهار بود. لطيف و خنک.
نمی دونم چرا بعضی از ايرانی ها اينقدر از تورنتو بدشون
مياد؟ من که عاشقشم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home