مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, January 29, 2002

دلم برای خورشيد خانم تنگ شده ! وقتی نمی نويسه آدم تازه می فهمه چقدر بهش عادت کرده!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home