مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Thursday, May 09, 2002

راستی راجع به کنسرت پری زنگنه بايد تصحيح کنم که کنسرت سيما بينا بوده و يکی از دوستان عزيز به من اشتباهی گفته بود پری زنگنه.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home