مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, April 15, 2002

هزار ساله هيچی ننوشتم ! ولی حالا اگه بتو نم سعی می کنم که مرتب بنويسم. از آخرين بار که نوشتم خيلی اتفاق ها افتاده کلی فيلم ديدم و يک عدد سنگ کليه دفع کردم که حسابی پدرمو درآورد ولی باعث شد ياد بگيرم که وحشتناک ترين دردهای دنيا هم تموم می شه و آدم يادش میره. از فيلمهای خوبی که ديدم Kissing Jessica Stein بود که به همه توصيه می کنم برن ببينن مخصوصا خانمها. Ice Age رو هنوز نديدم که فکر کنم سه شنبه برم ببينم. ديگه Panic Room رو ديدم که خوشم نيومد زياد و کلی فيلمای ديگه که تو خونه ديديم و يادم نمياد. از اتفاقات ديگر اينکه گوش شيطان کر تورنتو داره گرم می شه و کم کم ميشه اون بهشتی رو که تابستونا تبديل به يخچال می شه احساس کرد. تا يه ذره هم گرم شد همه لخت و پتی ريختن بيرون آخه بيچاره ها عقده گرما دارن!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home