مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Thursday, February 21, 2002

با کمال تشکر از خورشيد خانم عزيز بابت اولتيماتم به حسين بايد به عرضتون برسونم که کار اين هودر شما از اولتيماتوم گذشته و من دست به هرگونه اقدامی جهت وادار کردن ايشان در کمک در امور منزل زده ام و موثر واقع نشده. ولی به علت زبان چرب و نرم ايشان که بابت هر کاری که من می کنم از بنده تشکر می کنند بنده فعلا دور از جان شما خر شده و به انجام کليه امورات منزل مشغول می باشم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home