مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Thursday, May 16, 2002

دارم کتاب دفتر خاطرات بريجيت جونز را می خونم. تا حالا که از فيلمش بامزه تر بوده. یه جاش هست که رييسش رو کامپيوتر بهش پيغام می ده که : "به نظر مياد امروز يادت رفته دامن بپوشی! ( واسه اينکه دامنش خيلی کوتاه بوده) و در قراردادت به روشنی گفته شده که تمام کارمند ها بايد با لباس کامل بيان سر کار! " جالب اينجاست که اصلا واسه اين اون دامن کوتاهرو پوشيده بوده که توجه رييسشو جلب کنه! ( مرد ها چقدر زود گول می خورن) البته تو فيلم رييسه هيو گرانت است که ديگه معلوم ميشه چرا می خواسته توجه اونو جلب کنه!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home