مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, May 24, 2006

Tiesto or Depeche Mode

پارتی گرل شدم يکشنبه. بعد از سه سال رفتم کلاب! ساعت دوازده شب تازه رسيديم دم داکز(یک کلاب دم درياچه تورنتو). تا رسيديم دم در يک نفر از در پشتی رامون داد و رفتيم طبقه بالا. راستش نه توی ليست مهمونا بوديم نه هيچی. فکر کنم يارو فکر کرد من و اون دختری که همرام بود تنها هستيم. بهر حال شش ساعت در بهترين قسمت کلاب آقای تيستو را نگاه کردم. راستش من زياد اهل اين جور موزيکا نيستم. شايد هم هستم چون پال ون دايک را خيلی دوست دارم . تيستو هم خوب بود ولی يه چيزی می خوام بگم که می دونم حسابی فحش می خورم ولی اين مهمونی های ايرانی که می ری (آخرين رو من تو همين داکز رفتم سه سال پيش و پشت دستم رو داغ کردم) همش اين موزيکای دامبولی می زارن و همش هم يک ريتم داره. تيستو هم همين بود. تقريبا همه آهنگ هاش یک ريتم داشت و تک و توک هم وکال داشت ولی کلا همش مثل هم بود. شايد هم من اشتباه می کنم و چون به موزيکش عادت ندارم اين طوری فکر می کنم . و شايد هم از اثرات سنگ شدن بوده! نه اينکه بهم بد گذشته باشه کلی هم حال کردم ولی من نمی تونم مثل این ملت شش ساعت بالا پايین بپرم و حال کنم. طراحی نور و هماهنگی با موزيک هم عالی بود. ولی من دوباره نمیرم تا شش صبح تو کلاب بالا پايین بپرم. چيزی که برام جالب بود اینه که تو کلاب این پسرای خوره جيم بلوزشونو در ميارن که مثلا با هيکلشون پز بدن و هيچی بدتر از این نيست که با بدن عرقی از بغلت رد بشن. من با Depeche Mode هزار برابر بيشتر حال کردم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home