مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, December 10, 2001

شايد به نظر بياد که من دارم خانوادمو رو با اين نوشته ها تو ايران از خودم
می رنجونم ولی اينو می خوام بگم که من با اين نوشته ها نه تنها حال و
روز خودمو می نويسم بلکه حال و روز دختر هايی هم سن و سال خودمو
در اون سالها می نويسم که چه سختی هايی از مدرسه و خانه کشيدند
و قصدم اين نيست که خانوادمو از خودم برنجونم شايد اون ها هم مثل هزاران
خانواده ديگه رفتار می کردن و به اشتباهاتشون و اثراتی که اين رفتار در
روحيه بچه ها باقی می گذارد واقف نبودن. من همين جا می گم که
قصد رنجوندن خانوادمو ندارم و خيلی هم دوسشون دارم و دلم هم براشون
خيلی تنگ شده ولی بالاخره يکی بايد اين حرفارو بزنه تا بقيه بفهمن .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home