مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, January 29, 2002

يک تربچه نقلی های خوشگلی خريدم که دلم نمياد بخورمشون اينقدر خوشگلن! فردا يه لوبيا پلو درست می کنم و با تربچه نقلی.... جای همه دوستان خالی!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home