مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Saturday, February 16, 2002

با عرض شرمندگی که اين مدت ننوشتم ولی باور کنين که بنده خيلی گرفتارم. اولا که کارم خيلی زياد شده و اصلا نمی فهمم که چه جوری ساعت پنج می شه بعضی روزا هم مجبور می شم بيشتر از پنج بمونم. بعد ش هم که ميام خونه ديگه خودتون می دونين چه قدر کار دارم مثلا حدودا در حال حاضر هشتاد تکه لباس اطو نکرده دارم ديگه خودتون حساب کنين.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home