مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Saturday, June 08, 2002

امروز بالاخره رفتم و اين تصديق لعنتی رانندگی رو گرفتم. اين قسمت امتحانش رو که تا چهار سال بعد از گرفتن تصديق معمولی بايد رفت امتحان داد برای اين می گيرن که تصديق مادام العمر به آدم بدن. من يه دفعه رد شده بودم ولی اين دفعه قبول شدم ولی بدترين قسمتش اين مربی رانندگی بود که به معنای واقعی من رو مورد Harassment قرار داد. اين قدر آدم بد اخلاقيه که حد نداره. هی اعتماد به نفس منو پايين می برد تا جايی که ديگه همش اشتباه می کردم. هی می گفت می خوای ياد بگير می خواهی نگير من که چيزی از دست نمی دم خودتی که قبول نمی شی ! من هم از اون آدم هايی هستم که فقط با تشويق کار می کنم و با انتقاد همه چی بهم می ريزه. خدا رو شکر وقتی رفتيم برا ی امتحان اينقدر شلوغ بود که يارو يک ساعت بعد اومد از من امتحان بگيره و من در اين فرصت يه کم به خودم محبت کردم و به خودم اعتماد به نفس دادم. آخرش وقتی قبول شده بودم هی می گفت اينو اشتباه کردی اونو اشتباه کردی. هيچوقت به هيچ کس معرفی اش نمی کنم برا ی تعليم رانندگی.
نمی دونم اين حالت کوچيک ديدن مردم چرا اينقدر در ايرانيها شايع است..اصلا احساس نمی کرد که من بدبخت الان امتحان دارم و نبايد با من اينجوری رفتار کنه. اميدوارم هيچوقت دیگه هيچوقت کارم به ايرانی های اينجا نيافته.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home