مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Saturday, May 07, 2005

جوانه ماريا

تو اخبار می گفتن که پل مارتين گفته که در صورتی که استيون هارپر و جک ليتون هم باهاش برن در مراسم Vday در هلند شرکت می کنه. نمی دونم که حالا همه باهم رفتن يا دارن هنوز سر اين بودجه لعنتی بحث می کنن. بهر حال داشتم فکر می کردم بد نيست برن بشينن تو يکی از اين کافه های آمستردام و به توافق برسن که اين جوانه ماريا رو آزاد کنن.
تکميل: ظاهرا همون روزی که که من اين پست رو نوشتم يک پات رالی در تورنتو و حتی همين بغل گوش من تو کوينز پارک بوده. ظاهرا پليس هم بوده ولی به کسی کاری نداشته. نمی دونم به دوستم که خبرو بهم داد لينک بدم يا نه.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home