مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, January 22, 2007

Mii has a Wii

بله بله. امروز بالاخره بنده صاحب وی شدم. باشد که تمام آخر هفته به تماشای فوتبال و بازی با وی بگذرد.

3 Comments:

Post a Comment

<< Home