مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Saturday, August 10, 2013

غار حرا

فکر کنم اجداد اون عنکبوتهایی که جلوی در غار حرا رو تار بستن در حیاط پشتی  و جلویی ما زندگی میکنن. هر روز صبح درو باز میکنم که باغچه رو آب بدم, باید از ميون اين تارها ردشم. هر روز میزنم خرابشون می کنم بازم فرداش تنيدن! شايدم نشستن اون بالا به حرکات احمقانه من ميخندن که دارم تار عنکبوتها رو از رو سر رو صورتم پاک میکنم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home