مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, December 10, 2001

اين لينک ها که گوشه صفحه اضافه شده وب لاگهايی هست که من دوست
دارم و هرروز می خونم. ولی يکی از دوستای عزيزم که فهميدم می نويسه و
لينکش هنوز تو ليست حسين نيست وب لاگ ندا لنکرانی است که در حقيقت
لينکش در روزنگار تورنتو است و اسمش هست گزارش مونترال. خيلی جالبه
بخونين حتما که جدای از مطالب جالبش نوشته های یکی از جالب ترين
شخصيت هايی رو می خونين که من به عمرم شناختم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home