مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, June 19, 2002

ديروز ديگه داشت باورم می شد که من تو سئول زندگی می کنم نه تو تورنتو. اين کره ای ها ريخته بودن تو خيابون مثل مور و ملخ. تمام اين چشم تنگ ها که من فکر می کردم چينی هستن ظاهرا کره ای بودن و حدود پنج ساعت بعد بازی همش بوق می زدن و می گفتن کوريا و يه چيزايی به زبون کره ای. حتی پير زن هاشون هم اومده بودن تو خيابون.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home