مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, August 21, 2002

فيلم Signs رو ديديم بد نبود ولی من خيلی بيشتر از اين انتظار داشتم. يعنی اگه می دونستم اينجوريه اصلا نمی رفتم. نمی دونم اينها کی می خوان بفهمن که ديگه مردم از آدم فضايی ها نمی ترسن. اونقدری که من سر فيلم Sixth sense ترسيدم سر هيچ فيلم ديگه نترسيدم. هنوز هم فکر می کنم ترسناک ترين فيلمها در مورد مرگ و روح و جن ساخته شدن يا در مورد آدمهای خطرناک مثل هنيبال يا Cape Fear .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home