مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Saturday, October 05, 2002

ببخشيد اون کلاس تو کليسا نيست. از نظرمن شکل کليسا بود ولی ظاهرا فقط سالن گردهمايی است ولی نمی دونم چرا ارگ داره!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home