مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, November 06, 2002

هزار ساله ننوشتم. خيلی گرفتارم. درس دارم و به خودم هم قول دادم که حتما هفته ای سه روز ورزش کنم. کارای خونه و غذا رو هم دست و پا شکسته سرهم بندی می کنم ديگه به وبلاگ نمی رسم. ولی چند تا وبلاگ رو هر روز تقریبا می خونم که اوليش مال حسینه که هميشه می خونم ببينم نکنه چيز عجيبی نوشته باشه ! وقتی خيالم راحت می شه خورشيد خانوم و من و مانی رو می خونم و هپلی و کاپيتان هادوک هم هميشه سر میزنم. وبلاگ برادرم رو هم می خونم ببينم تو خونمون تو ايران چه خبره. راستی امروز تولد وب لاگ منه. مبارکه. ما فردا داريم می ريم با دوستام دخترونه سوشی بخوريم. جای همه سوشی خورا را خالی می کنم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home