مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, November 18, 2002

کلی چيز می خوام بنويسم هر روز اينجاو همش هم تو راه که هستم به چيزايی که می خوام بنويسم فکر می کنم ولی اصلا وقت نمی شه. اين آخر هفته عوض درس خوندن تمام مدت خونمونو تغيير دکوراسيون دادم. حسين رو با تمام کامپيوتر و دم و دستگاش که وسط حال بود انتقال دادم به اتاق خواب و کلی جای خونمون باز شد. کلی مجله و روزنامه که جمع شده بود ريختم بيرون البته حسين بيشتر شون رو نگه داشت! و نذاشت که بريزمشون بيرون. کلی مجله Wired و Newsweek هنوز داريم. فقط خدا می دونه چقدر کاغذ هر ماه وارد خونهء چهل متری ما ميشه. هميشه دلم می خواست آبونه يه مجله خوب بشم که هر ماه بياد ولی با اين روالی که حسين سه تا مجله ماهانه و يک مجله هفتگی آبونه است و هر مجله و روزنامه ديگری که وجود دارد حتما بايد يک دور بخره ما داريم از کاغذ بالا می رويم. اينقدر خونمون خوشگل شده که خدا می دونه. حد اقل حالا چهار نفر آدم توش جا ميشه. هری پاتر دو اومده ولی من هنوز نديدمش. سه شنبه قراره بريم ببينيمش .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home