مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, October 22, 2003

دندان عقل

امروز رفتم دانشگاه تورنتو برای دندان عقل. در اين ديار تورنتو که دندان پزشکی اينقدر گران است واقعا اين دانشگاه تورنتو نعمتی است. با سی و هفت دلار دندان عقل بنده را از قک در آوردند و بخيه زدند و تازه قرص مسکن و گاز اضافی هم بهم دادند. خيلی هم مهربان بودند و کلی هم به من توضيح دادند که می خوان چی کار کنند. خلاصه هرکس که وسعش نمی رسه بره دندان پزشک معمولی يا نمی خواد زياد پول بده می تونه يه تلفن به فکالتی آف دنتيستری دانشگاه تورنتو زنگ بزنه و وقت بگيره. فقط يک کمی طول داره چون دانشجو ها هم کلی ميان چيز ياد بگيرن.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home