مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Thursday, July 29, 2004

کاراملک


من خيلی دختر خوبی هستم و توی بغل مامانم نشستم
عکس ها از سام Posted by Hello

1 Comments:

Post a Comment

<< Home