مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Thursday, May 13, 2004

بهار تورنتو

تورنتو بهار شده با گلهای ريز زرد که همه جا رو پر کرده. آدم باورش نمی شه که تا همين چند روز پيش داشتيم می لرزيديم. همه لخت شدن ريختن بيرون آدم يک صحنه هايی می بينه که باورش نمی شه. همه جا گل لاله کاشتن و تازه امسال دارم واقعا ازشون لذت می برم تا همين پارسال تا گل لاله می ديدم ياد جنگ و شهيد و اين چيزا می افتادم. جلوی ساختمان دولت انتاريو اينقدر لاله می کارن که آدم تا چشمش کار می کنه فقط لاله می بينه. ديشب هم با حسين و دوتا از دوستامون رفته بوديم خيابون چرچ و اين آقايون خانم يا خانمهای آقا يا به قول اين دوست من مردم غير مستقيم! هم بازو هارو انداخته بودن بيرون دست در دست همه مشغول لذت بردن از هوای خوب بودن. تو اين خيابون چرچ من اينقدر احساس امنيت می کنم و فکر می کنم تنها جايی است که اينهمه مرد گردن کلفت و البته گردن باريک هميشه تو خيابونن ولی اصلا آدم يه ذره همه احساس ناراحتی نمی کنه.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home