مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, February 27, 2006

دندانپزشکی

امروز رفتم برای تميز کردن دندونام. همينجوری که دراز کشيده بودم روی صندلی و خانمه داشت دندونامو تميز می کرد احساس کردم عجب احساس خوبيه که آدم رو صندلی دراز بکشه و هيچ مسووليتی نداشته باشه حالا حتی اگه يه نفر با کلی وسايل فلزی روی دندونت کار بکنه. بعد مدتها بدون اينکه فکر کنم بايد الان يه کار ديگه بکنم دراز کشیدم و از دندانپزشکی لذت بردم. درس و دو جا کار کردن آسون نيست ولی احساس خوبيه که می تونم از پس خودم بربيام. بايد برم دو تا امتحان رو دوره کنم امشب. فعلا!

3 Comments:

 • At 8:55 PM, Blogger Dentist said…

  خوب بالاخره یکی هم از ما خوشش آمد. عالی شد.

   
 • At 2:52 AM, Blogger Winston said…

  and how expensive it is here if one doesnt have a dental plan or something like that

  i have dentist tomorrow morning!

  :-D

   
 • At 10:16 PM, Blogger New Westminster Living said…

  You kidding me?

  I am just scared s--tless! you never know what exactly they're tryin' to do.

  Scary man scary!!!

  I don't trust no dentists whatsover. They know it too; that's why they get you to watch someTV remember?

   

Post a Comment

<< Home