مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, January 21, 2003

گلدن گلوب امسال رو من خيلی دوست داشتم. همين که هيو گرانت اولين مجری بود همه ماجرا رو عوض می کنه! ولی انگار همون موقع تازه از خواب بيدار شده بود.چشماش پف کرده بود و موهاشم ژوليده بود ولی با اين همه مثل هميشه عالی بود. از ديگر مزايای گلدن گلوب امسال جايزه بردن ريچارد گير بود که فقط من قبل از اين به استعداد و خوش تيپيش پی برده بودم. شرون استون هم که مثل هميشه خوشگل و بی نظير بود ولی فکر کنم که حسابی مست بود چون حرکاتی از خودش در می آورد که شايسته سنش نبود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home