مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, October 28, 2003

راستی اگه وقت کنم يه صورت از مخارج و درآمد های خانوارمون اين جا می زارم واسه اون آقا يا خانمی که هی تو وبلاگ حسين کامنت می زاره که چرا با پول زنت زندگی می کنی! خيلی دلم می خواست که می شد فقط با درآمد من زندگی کرد ولی من و حسين تقريبا نصف نصف زندگی رو می چرخونيم . يک چيز ديگه ام اينکه حسين هيچوقت اکتسی نخورده و اون کسی که خورده و براش تعريف کرده يکی ديگه است که نمی گم!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home