مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, December 19, 2001

فيلم Lord of The Ring را ديدم ديشب در شب اول اکرانش.
زياد خوشم نيومد. می دونم نصف کسان که اين صفحه رامی خونن تو دلشون
می گن اين ديگه کيه که از اين فيلم خوشش نيومده ولی خوشم نيومد ديگه
دروغ که نمی تونم بگم. احساس می کنم زيادی ازش تعريف کردن . البته صحنه سازی
و بازی هاش عالی بود ولی در کل انگار داری بازی کامپيوتری بکش بکش میبينی.
همش می کشتن و ده نفر آدم حريف هزارتای ديگه بودن.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home