مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, July 11, 2005

تنفر

از اين دين کثافتی که باعث می شه يک مادر اين حوری زجر بکشه متنفرم. از اين مملکتی که حقوق زنان هر روز زير پا می زاره متنفرم. از اون قانونی که می زاره يک مرتيکه ريشوی کثافت واسه بچه های معصوم و مادر بيچارشون تصميم بگيره متنفرم. کاش يک کاری از دستم بر ميومد.