مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Sunday, December 14, 2003

صدام هم دستگير شد. برای اولين بار روز يکشنبه ساعت هشت صبح بيدار شدم و حسین هم که طبق معمول به وقت لندن زندگی می کنه بيدار بود و خبر صدام را داد. از اون موقع دارم بی بی سی می بينم . اين بی بی سی چی ها هم حسابی هيجان زده شدن و همش صداشون قطع ميشه و يک بار هم وقتی مجری داشت حرف می زد انگار يک چيز سنگين محکم تو استوديو شون خورد زمين. فکر کنم که مهندس صداشون عراقی است! صدام تمام شد و نمی تونم جلوی خودم رو بگيرم و تصور نکنم که ای کاش مردم ايران هم می تو نستن جشن بگيرن. تونی بلر داره حرف می زنه. هر چقدر اين مرد موقر و برای شغلش مناسب است اين مرتيکه بوش واقعا شرم آور است. هنوز هم نیومده حرف بزنه فکر کنم دارن سريع بهش ياد می دن چی بگه که باعث آبرو ريزی نشه که مردم عوض خوشحال شدن از دستگيری صدام از رفتار و حرفای اين مرتيکه نخندن. اينجا در تورنتو داره مثل چی برف مياد. الان کردهای بصره رو داره نشون می ده که دارن از خوشحالی می رقصن. صدام با ريش خیلی عجيب بود. و دائم دارن می گن که فيلم های صدام تحقير آميز بود ولی به نظر من خيلی هم مناسب بود که داشتن نشون می دادن که دارن معاینه اش می کنن و بعدش هم موها و ريشهايش را زدن و تر تميزش کردن اين کجاش تحقير آميزه؟ تحقير آمير می خواهين برين يه قدم شرق عراق تا ببينين با زندانی ها چه می کنن.

Thursday, December 11, 2003

عصری تلويزيون رو روشن کردم. يک بحث در کانال سی بی سی بود راجع به اينکه يک مرد کبکی که به بيست و چهار بچه تجاوز کرده ، تصميم گرفته که خودش را اخته کنه که ديگه نتونه برای هيچ بچه ای خطر ايجاد کنه ! البته به همشون تجاوز نکرده ولی من لغت فارسی مقابل molest رو نمی دونم. خلاصه دو تا وکيل يکی از تورنتو و یکی از اتاوا اومده بودن و تقريبا هر دو شون معتقد بودن که جراحی کردن و از بين بردن بيضه های طرف دليل نمی شه که يارو رو زندانی نکنن و جزو ليست offender ها نذارن. ولی اينش جالب بود که تو تلويزيون دولتی حدود يک ساعت بحث سر اين بود که آيا اين يارو حق داره که انتظار داشته باشه که محکوميتش کم بشه يا نه. خنده دار ترين قسمتش هم اين بود که يکی از وکيل ها می گفت که اينکه يارو Penis نداره دليل نمی شه که برای بچه ها خطرناک نباشه و مجری هم با جديت گفت که ببخشيد اين آقا پينس دارند و ففط تستيکالشون رو از بين بردن. حالا من اگه حسِن مثل يک پسر خوب وبلاگم رو مووبل تايپ کرده بود و کامنت دار شده بودم می تونستين کامنت بزارين که نظرتون چيه و يارو بايد بمونه زندان يا نه. ولی از اونجايی که حسين برای هر کس که بگی وب لاگ درست کرده غير از من و تمام اين وب لاگ توسط من درست شده و بعضی تغييرات هم که نمی تونستم بدم رو با فرستادن پس وردم به ايران توسط برادر عزيزم انجام شده، نمی تونين فعلا کا منت بزارين. ولی نظر خود من اينه که کسی که اجازه داده به خودش که به يه بچه تجاوز کنه حتی اگر قوه جنسی اش از کار بيافته هنوز يک جنايتکاره و بايد حسابی تنبيه بشه. فکر می کنين چند نفر از اين نوع مجرم ها راست راست تو ايران دارن راه میدن؟