مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Monday, February 27, 2006

فتو بلاگ کاوه

امروز کاوه عکس من رو گذاشته تو فتو بلاگش. خوب افتادم تو اين عکس دستش درد نکنه ! معمولا به اين خوبی تو عکس نمی افتم! کاوه هم گذاشت رفت لوس آنجلس آخرين کسی که بهش ميومد لوس آنجلس زندگی کنه. اميدوارم قدرش رو اونجا بدونن. با اينکه ديگه يه مدت بود نمی ديدمش مرتب اينجا ولی دلم براش تنگ شده .

دندانپزشکی

امروز رفتم برای تميز کردن دندونام. همينجوری که دراز کشيده بودم روی صندلی و خانمه داشت دندونامو تميز می کرد احساس کردم عجب احساس خوبيه که آدم رو صندلی دراز بکشه و هيچ مسووليتی نداشته باشه حالا حتی اگه يه نفر با کلی وسايل فلزی روی دندونت کار بکنه. بعد مدتها بدون اينکه فکر کنم بايد الان يه کار ديگه بکنم دراز کشیدم و از دندانپزشکی لذت بردم. درس و دو جا کار کردن آسون نيست ولی احساس خوبيه که می تونم از پس خودم بربيام. بايد برم دو تا امتحان رو دوره کنم امشب. فعلا!

Sunday, February 26, 2006

آش رشته و دلمه برگ مو

از ديروز تا حالا دويست صفحه درس خوندم ديگه داره حالم بهم می خوره از هرچی مديريت مالی! ديروز چند ساعت از درس خوندم مرخصی گرفتم و رفتم خونه سيما برای آش رشته و دلمه برگ مو . بعد از هزار سال دلمه برگ مو پيچيدم و يادم اومد که چقدر آشپزی ايرونی دوست دارم. کلی ازمعاشرت دوستان وبلاگ نويس و غير وبلاگ نويس و از فارسی حرف زدن که در طول هفته از آن محروم هستم لذت بردم . امروز ظهر هم به زور آش رشته را به خورد ريش قرمز اجنبی دادم تا از لذت خوراک ايرانی بی بهره نماند. البته خوشش اومد از آش رشته که خيلی خوشمزه بود. ولی نتونستم راضيش کنم که دلمه برگ مو بخوره. از دستش رفت! ظاهرا بعد از رفتن من کلی اتفاقات جالب مربوط به در دستشويی افتاده که بنده ازش بی خبر ماندنم. بالا خره طلسم رو شکستم و وبلاگ نوشتم حال بايد ديد که می تونم مرتب بنويسم يا نه.