مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, November 29, 2006

دکتر زنان و مانيکوريست

من امروز رفته بودم دکتر و بعدش هم رفتم ناخن هايم رو درست کردم و خدا رو هزار بار شکر کردم که نه دکتر زنان هستم و نه مانيکوريست. من اصلا با تماس با بفيه ملت مشکل دارم. خدا رو شکر در کار من جز عدد و رقم و پول، چيز ديگری رونبايد لمس کنم. هجده روز رفتم ایران و کلی بهم خوش گذشت. کلی از دوستای قديمو ديدم و پارتی کردم. به ياد دوران جوونی. بعد از شش سال ديدن تهران که حسابی عوض شده و دوستان و خانواده چسبيد. حالا بايد مفصل راجع بهش بنويسم. راجع به چلو کبابی شرف الاسلامی تو بازار. راجع به رستورانهای باحاله تهران مخصوصا رستوران بلوار که خيلی خوب بود. راجع به مشروب که دم در دليوری ميشه و راجع به درینکينگ اند درايوينگ که در ايران ظاهرا غير قانونی نيست.